Heros Huisartsen sluit zich aan bij Goed Gezond Groep

Heros Huisartsen sluit zich aan bij Goed Gezond Groep

Graag willen wij u informeren over een wijziging binnen Heros Huisartsen. Na meer dan tien jaar haar eigen huisartsenpraktijk met enthousiasme en zorg te hebben geleid is Karen Reinds op 1 oktober jongstleden helaas overleden. Wij hebben bewondering voor haar jarenlange inzet voor haar huisartsenpraktijk en haar hechte team, die haar praktijkvoering meteen na haar overlijden heeft overgenomen.

Vanaf 1 januari 2023 zal Heros Huisartsen zich aansluiten bij de Goed Gezond Groep. Wij zijn een familiebedrijf en staan voor zorg vanuit een persoonlijke, menselijke insteek. We willen Karens echtgenoot Ron bedanken voor zijn vertrouwen in de Goed Gezond Groep. Met Karen in onze gedachten zullen wij haar huisartsenpraktijk verder leiden zoals zij zou willen, ‘met persoonsgerichte aandacht en warme zorg’, zoals Ron dit eerder schreef.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.Translate »
Call Now Button