Karen Reinds Overleden

Karen Reinds Overleden

Onze lieve en dappere collega huisarts Karen Reinds is dit weekend overleden. Zij werd vorige week met plotselinge hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis en is enkele dagen daarna op de intensive care overleden.
Wij doen er alles aan om haar mooie praktijk zo goed mogelijk door te laten draaien. De bereikbaarheid en de artsenbezetting zal wel beperkter kunnen zijn dan u van ons gewend bent. We zijn druk bezig om hiervoor oplossingen te vinden. U kunt onder meer met vervangende dokters te maken krijgen die u niet kent. We vragen om uw begrip hiervoor.

Op deze plek zullen we u blijven informeren over ontwikkelingen aangaande de praktijk. We vragen u om de praktijk hierover niet te bellen omdat de telefoon al zwaar belast is. Tevens willen we u vragen om het maken van een afspraak voor niet urgente klachten eventueel even uit te stellen vanwege het feit dat we nu minder spreekuur ruimte hebben. Mocht u twijfelen kunt u uw klacht met de assistente bespreken.

Bij de ingang van de praktijk hebben wij een tafel met een herinneringen boek geplaatst. U bent vrij om langs te komen tussen 8.30-12.00 en 14.00-16.00 mocht u behoefte hebben iets in het boek te willen schrijven. Wij zullen het boek tzt overhandigen aan haar gezin.

Our dear colleague GP Karen Reinds passed away suddenly this weekend. She was hospitalized last week with sudden heart problems and passed away a few days later in intensive care.
We are doing everything we can to keep her beautiful practice running as smoothly as possible. The accessibility and staffing of doctors may be more limited than you are used to from us. We are working hard to find solutions for this. Among other things, you may have to deal with substitute doctors that you do not know. We ask for your understanding for this.

Here we will continue to inform you about developments regarding the practice. We ask you not to call the practice about this because the telephone is already heavily loaded. We would also like to ask you to postpone making an appointment for non-urgent complaints due to the fact that we now have less office hours. If you have any doubts, you can discuss your complaint with the assistant.

At the entrance of the practice we have placed a table with a memory book. You are free to come by between 8.30-12.00 and 14.00-16.00 if you need to write something in the book. We will hand the book over to her family in due course.Translate »
Call Now Button