info@heroshuisartsen.nl 020-6671151

Nieuws van uw praktijk

Vertrek dr. Hogewind en dr. Breewaart

10-02-2023

Beste patiënt,

Zoals jullie waarschijnlijk weten is de praktijk per 1 januari 2023 onderdeel geworden van de Goed Gezond Groep. Dit is een familiebedrijf met een aantal huisartsenpraktijken in Nederland waar patiënt en zorg centraal staan. De afgelopen weken zijn er een paar dingen veranderd waar we u als patiënt graag van op de hoogte brengen.

Per 23 februari 2023 zal dokter Hogewind afscheid van Heros huisartsen nemen. De rumoerige periode na het verlies van Karen heeft dokter Hogewind laten besluiten een nieuwe start te willen maken. We bedanken hem voor zijn jarenlange waardevolle bijdrage aan de huisartsenpraktijk en we wensen hem veel succes in de toekomst.

Per 10 februari 2023 vertrekt ook dokter Breewaart. Door een verhuizing naar Amersfoort kan hij niet langer werkzaam blijven bij Heros. We bedanken hem voor zijn inzet voor de praktijk en we wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Vanuit de GoedGezondGroep zal dokter Wasei uw vaste gezicht worden bij Heros huisartsen. Ze is inmiddels al gestart en zal de komende periode vier dagen per week aanwezig zijn.

Ook dokter Gahar blijft uw vaste gezicht bij de praktijk, ze komt per 1 mei  terug van haar zwangerschapsverlof.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en bij vragen kunt u mailen naar info@heroshuisartsen.nl.

Met vriendelijke groet,

Heros huisartsen

Afscheidsbericht dr. Hogewind

10-02-2023

Beste mensen,

Zoals de meeste van jullie al wel gehoord zullen hebben vertrek ik per 22 februari bij Heros Huisartsen. Na 12 jaar samengewerkt te hebben met Karen Reinds is met haar overlijden voor mij het moment om afscheid te nemen van de praktijk. Dat is geen makkelijk besluit en voelt na al die jaren best als een ontworteling. Toch is het voor mij de juiste beslissing.

Ik wens de praktijk, het gehele team en alle patiënten een mooie en gezonde toekomst. Het was een eer om jullie huisarts te mogen zijn de afgelopen jaren, ik ga jullie enorm missen.

Joris Hogewind

Heros Huisartsen sluit zich aan bij de Goed Gezond Groep

4-12-2022

Graag willen wij u informeren over een wijziging binnen Heros Huisartsen. Na meer dan tien jaar haar eigen huisartsenpraktijk met enthousiasme en zorg te hebben geleid is Karen Reinds op 1 oktober jongstleden helaas overleden. Wij hebben bewondering voor haar jarenlange inzet voor haar huisartsenpraktijk en haar hechte team, die haar praktijkvoering meteen na haar overlijden heeft overgenomen.

Vanaf 1 januari 2023 zal Heros Huisartsen zich aansluiten bij de Goed Gezond Groep. Wij zijn een familiebedrijf en staan voor zorg vanuit een persoonlijke, menselijke insteek. We willen Karens echtgenoot Ron bedanken voor zijn vertrouwen in de Goed Gezond Groep. Met Karen in onze gedachten zullen wij haar huisartsenpraktijk verder leiden zoals zij zou willen, ‘met persoonsgerichte aandacht en warme zorg’, zoals Ron dit eerder schreef.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Karen Reinds overleden

02-10-2022

Onze lieve en dappere collega huisarts Karen Reinds is dit weekend overleden. Zij werd vorige week met plotselinge hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis en is enkele dagen daarna op de intensive care overleden.
Wij doen er alles aan om haar mooie praktijk zo goed mogelijk door te laten draaien. De bereikbaarheid en de artsenbezetting zal wel beperkter kunnen zijn dan u van ons gewend bent. We zijn druk bezig om hiervoor oplossingen te vinden. U kunt onder meer met vervangende dokters te maken krijgen die u niet kent. We vragen om uw begrip hiervoor.

Op deze plek zullen we u blijven informeren over ontwikkelingen aangaande de praktijk. We vragen u om de praktijk hierover niet te bellen omdat de telefoon al zwaar belast is. Tevens willen we u vragen om het maken van een afspraak voor niet urgente klachten eventueel even uit te stellen vanwege het feit dat we nu minder spreekuur ruimte hebben. Mocht u twijfelen kunt u uw klacht met de assistente bespreken.

Bij de ingang van de praktijk hebben wij een tafel met een herinneringen boek geplaatst. U bent vrij om langs te komen tussen 8.30-12.00 en 14.00-16.00 mocht u behoefte hebben iets in het boek te willen schrijven. Wij zullen het boek tzt overhandigen aan haar gezin.

Our dear colleague GP Karen Reinds passed away suddenly this weekend. She was hospitalized last week with sudden heart problems and passed away a few days later in intensive care.
We are doing everything we can to keep her beautiful practice running as smoothly as possible. The accessibility and staffing of doctors may be more limited than you are used to from us. We are working hard to find solutions for this. Among other things, you may have to deal with substitute doctors that you do not know. We ask for your understanding for this.

Here we will continue to inform you about developments regarding the practice. We ask you not to call the practice about this because the telephone is already heavily loaded. We would also like to ask you to postpone making an appointment for non-urgent complaints due to the fact that we now have less office hours. If you have any doubts, you can discuss your complaint with the assistant.

At the entrance of the practice we have placed a table with a memory book. You are free to come by between 8.30-12.00 and 14.00-16.00 if you need to write something in the book. We will hand the book over to her family in due course.